Deleøkonomien og de “gamle” virksomheder

Fremtiden er landet, og den sniger sig ind i alle brancher. Fremtiden er digital og man skal passe på ikke at ende som for eksempel hotelbranchen, musikbranchen, taxabranchen eller avisbranchen som alle er gode eksempler på brancher der blev overrasket og så at sige, overrumplet af den digitale tidsalder. Den næsten desperate kamp for at fastholde sit monopol, har vist sig kun at have én udvej, nemlig at man taber, man bliver overflødig og der er en stor risiko for at man dør en stille død, mens de små og nye virksomheder, der tænker anderledes fremstår som vindere. Det store spørgsmål man må stille sig selv hvis man tilhører en af de ovenfor nævnte brancher er jo: Hvordan kan man blive en del af den nye deleøkonomi? Det vil der nok være mere fremtid i, i modsætning til forsat at kæmpe en forgæves kamp.